0:00/???
  1. Pa NI Lanmowi

From the recording Pa Ni Lanmowi

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Chorus 1
pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
pa ni lanmowi
Chorus 2

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou pa ni Lanmowiverse 1
ki sa ou palé misyé
mwen ni lajan
nah pòch mwen
ki sa ou palé
ki sa ou palé madanm
mwen ni lajan
nah pòch mwen
ki sa ou palé
Chorus 3
pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni lanmowi
Chorus 4
pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni lanmowi

verse 2
bagay wèd toupatou
bato-a pa antwé ojoudwi
bagay-la wèd I tèlman mouvé
bagay wèd toupatou
bato-a pa antwé ojoudwi
bagay-la wèd I tèlman mouvé
Chorus 5

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni lanmowi
Chorus 6

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni lanmowi

Bridge
manmay la fen, manmay la fen
yo pòkò dité
manmay la fen, manmay la fen
yo pòkò déjnen
manmay la fen, manmay la fen
yo pòkò dinen
manmay la fen, manmay la fen
yo pòkò manjé

Interlude
pa ni Lanmowi
pa ni Lanmowi
sho sho
an nou ala


Chorus 7

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
pa ni lanmowi
Chorus 8

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou pa ni lanmowi
verse 1 (repeat)
ki sa ou palé misyé
mwen ni lajan
nah pòch mwen
ki sa ou palé
ki sa ou palé madanm
mwen ni lajan
nah pòch mwen
ki sa ou palé
Chorus 9

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni lanmowi
Chorus 10

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni Lanmowi

Chorus 11

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni lanmowi
Chorus 12

pa ni sik
pa ni sèl
pa ni lwil
pa ni li
pa ni lonyon
pa ni lanmowi
mwen d’ou, pa ni Lanmowi